<

قناری معدن

آدم خانه اش یک جاست. دلش هزار جای دیگر.
آخرین مطالب

۱۲ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

اصلا یکی از دلایل بچه دار شدن برای من این بوده که هر جا یک ماشین کنترلی جدید دیدم فوری بخرمش.

  • محمدرضا امانی

زخم و خون جزوی از زندگیست. باید تحمل کنی و به روی خودت نیاری. بعضی زخمها خیلی زود خوب میشن و بعضی ها هم هیچ وقت دست از سرت بر نمی دارن. زخم ها محصول کنجکاوی هستن و تاوان بزرگ شدن.

اینها را امروز به امیر فربد می گفتم که زمین خورده بود و گونه اش خراشیده بود و بدش می آمد که پماد بمالم به صورتش.

  • محمدرضا امانی