<

قناری معدن

آدم خانه اش یک جاست. دلش هزار جای دیگر.
آخرین مطالب
  • ۹۶/۰۵/۱۰
    من

۱۲ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

اصلا یکی از دلایل بچه دار شدن برای من این بوده که هر جا یک ماشین کنترلی جدید دیدم فوری بخرمش.

  • محمدرضا امانی

زخم و خون جزوی از زندگیست. باید تحمل کنی و به روی خودت نیاری. بعضی زخمها خیلی زود خوب میشن و بعضی ها هم هیچ وقت دست از سرت بر نمی دارن. زخم ها محصول کنجکاوی هستن و تاوان بزرگ شدن.

اینها را امروز به امیر فربد می گفتم که زمین خورده بود و گونه اش خراشیده بود و بدش می آمد که پماد بمالم به صورتش.

  • محمدرضا امانی