<

قناری معدن

آدم خانه اش یک جاست. دلش هزار جای دیگر.

۱۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

یک روز خوب هم میاد که باد روسری را از سرت بردارد و آنقدر دور ببرد که بتوانم سیر تماشایت کنم.  

  • محمدرضا امانی

محمدرضا وبلاگ نویس نبود. یک ولگرد مجازی بود. یک روز با خودش گفت ببینم می تونی یک ماه بی اینترنت سر کنی. نتونست. نشد و مشغول ذمه خودش شد. تقاص از این بدتر؟

  • محمدرضا امانی

توی دفتر تلفن همراهم در ردیف ق تنها سه تا اسم هست. اولیش رفیق نیمه خلافکارم است. دومی رئیسم و سومی هم شماره یک کبابی که پیک رایگان دارد. هیچ وقت گمان نمی کردم روزی این سه تا ق با هم ارتباطی پیدا کنند. آن پیامک وقیح را اشتباه فرستادم و شاید رئیسم اخراجم کند و از فردا بروم کباب ها را بگذارم وسط نان سنگک و از سیخ بکشم و بگذارم جلوی یک مشت گرسنه.

  • محمدرضا امانی

اولش رفتیم رستوران. مرد غذا فروش گفت چی می خورید؟ گفتیم یک غذای ارزان. بعد رفتیم ماهی فروشی. مرد ماهی فروش گفت برای ماهی هایتان چه غذایی می خواهید. گفتیم یک غذای گران. یعنی این انجمن های حمایت از حیوانات باید بیایند دستمان را ببوسند. البته دست محبوبه را غلط کرده اند.

  • محمدرضا امانی

سرگرمی این روزهای امیر فربد پدیده ایست به نام "پدر نوردی". روی مبل می نشینم و او همین طور دستش را به زانوهام می گیرد و تقلا می کند خودش را بالا بکشد. شاید تا یک هفته دیگر شانه هایم را فتح کند.

  • محمدرضا امانی
زمانی که پدرم با همه دست تنگی اش آن اتاقک روی پشت بام را برایم ساخت هیچ فکرش را نمی کرد که روزی می شود مرکز پناهجویان عالم.
  • محمدرضا امانی

مدتی ست که با یک گروه کوهنوردی آشنا شده ام و هر از گاهی که ببینم برنامه هایشان با توان من همخوانی دارد، کوله ام را می بندم و می زنم به کوه. اما یک ایراد بزرگ هم این گروه دارد. همانجایی که از مینی بوس پیاده می شوند، کوله هایشان را زمین می گذارند و با یک لبخند زورکی شروع می کنند به نرمش کردن. واقعا باید در حین نرمش به نفر مقابلت لبخند بزنی وگرنه بهت تذکر می دهند. خب شاید یکی نخواهد به آن دختر لاغر مردنی دندان سیمی که پوتین های عموی بزرگش را پا کرده لبخند بزند. معمولا من در همان قسمت نرمش انرژی ام تمام می شود و دیگر به صعود نمی رسد و تا ظهر همانجاها برای خودم می چرخم تا مینی بوس برسد. بعد بهترین صندلی را که می شود تا شهر خوابید را انتخاب می کنم.

  • محمدرضا امانی

خدا لعنت کند باعث و بانی رواج این دوربین های مدار بسته را. آخر مگر چه خبر است. قحطی و جنگ هم نیامده که این طور برای هر قفسه یک دوربین کار گذاشته ای. من آمده بودم فقط یک قوطی کنسرو ماهی بلند کنم و بروم.

  • محمدرضا امانی

لعنتی ها. سیگار محبوبم سی درصد گران شد. می فهمی، سی درصد.

  • محمدرضا امانی

من باشم و تو باشی و یک خیابان پر ترافیک...

  • محمدرضا امانی