<

قناری معدن

آدم خانه اش یک جاست. دلش هزار جای دیگر.

۶ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

اگر دلتان میخواهد دستکم هفته ای یکبار طلوع خورشید را تماشا کنید؛ وقتش رسیده که بچه دار بشوید.

  • محمدرضا امانی

یکی از ناگوارترین حوادث در یک عصر سرد زمستانی می تواند خاموش شدن ماشین پشت شلوغ ترین چراغ قرمز شهر باشد. اما از دل این حادثه ناگهان خوشایندترین تصویر در آیینه ماشین رخ بدهد. اینکه زنت پالتویش را در بیاورد و ماشین را با قدرتی باور نکردنی هل بدهد به جایی امن. محبوبه همان عصر تازه پالتویش را خریده بود.

  • محمدرضا امانی
رفیقم یک فست فودی دارد که بعضی شبها میروم و برایش ساندیچ میپیچم و آدم های آنجا را تماشا میکنم. من شبهای بسیاری، مردهای عمیقا غمگینی را در ساندویچیهای شهر دیده ام که بغض شان را با نوشابه سیاه فرو میدهند و ساندویچ هایشان نصفه روی میز جا میماند.
  • محمدرضا امانی

برای خرید یک ماشین کارکرده، بسته به پولی که داری اصولا باید به مدل، کیلومترشمار، لاستیک ها و باطری و مالیدگی ها توجه کرد. اما من نگاه میکنم صندلی عقب اش چقدر جادار است. آنهم برای شبهای بسیاری که به محبوبه میگویم میروم خانه و به جایش میپیچم توی کوچه ای تاریک و همانجا پتو میکشم روی خودم و رادیو را میگذارم روی موج جوان و صبح با صدای جارو کشیدن سپور بیدار میشوم. ماشین قبلی بدجوری دستگیره هایش گردن را اذیت میکرد.

  • محمدرضا امانی

با احتساب آنهایی که تازه دارد نیش میزند امیرفربد چهارده تا دندان دارد و همین طور هر دو هفته یکی به این آمار اضافه میشود. همین ماجرا جوری کلافه اش کرده که  دلش میخواهد هر چیزی را گاز بگیرد. از کله عروسکش گرفته تا دسته دوچرخه اش. شاید برای همین است که این روزها بیشتر از هر وقتی بغل من را دوست دارد. شانه چپم پر از زخم شده است. 

  • محمدرضا امانی

دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، کچل جان...

  • محمدرضا امانی